Om Friskis&Svettis

Det ska vara roligt att träna!

Hos Friskis&Svettis Uppsala vill vi att alla ska känna sig välkomna, oavsett vilka
ambitioner man har med sin träning. Vi vill att det ska vara roligt att träna!

Sedan starten 1985 har Friskis&Svettis Uppsala bara blivit större och större och
roligare och roligare och idag är vi Uppsalas största idrottsförening.

2012 var vi 28 500 medlemmar. Det är faktiskt över 14 % av Uppsalas invånare. De
yngsta är under 10 år, de äldsta över 90 år och de allra flesta är mellan 20 och 40 år.

Friskis&Svettis drivs av ideella krafter, helt utan vinstintresse. 320 ideella funktionärer
och 27 anställda som brinner för Friskis&Svettis vision att vi Uppsalabor ska bli glada
av träning.

Det ger resultat. De senaste åren har Friskis&Svettis Sveriges nöjdaste motionärer
enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Idag erbjuder Friskis&Svettis Uppsalas i särklass största utbud av träning. Du kan
välja mellan drygt 30 roliga träningsformer och har tillgång till tre stora och fräscha anläggningar: Ekeby, Väderkvarn och Ultuna.

Varmt välkommen